01/01/2010

Contracten

Gage of Partage

Het aanbod populaire muziek, comedy, niet-gesubsidieerd theater, enz. stoelt voornamelijk op een partageregeling. De artiest/tussenpersoon en de organisator verdelen de recette (inkomsten uit ticketverkoop) volgens een bepaald percentage (bijvoorbeeld 70/30, 75/25, 80/20, x euro per verkocht ticket, etc.

01/01/2010

Werkwijze

Partage

Bereken en doe eventueel zelf een redelijk voorstel. Er zijn geen algemene richtlijnen of afspraken. Maak zelf de berekening ("costing") in verschillende scenario’s (break-even, uitverkochte zaal...) en stel zelf een evenwichtig principe van partage voorop, waarbij beide partijen een aantal kosten delen. Doe dus zelf een (tegen)voorstel.

01/01/2010

Risicospreiding

Voorstel en tegenvoorstel

Belangrijke elementen van de partageregeling zijn risicospreiding en winstdeelname. Bij de onderhandelingen streven beide partijen naar een evenwicht in het dragen van het risico. Dit kan centra de mogelijkheid bieden om ook in te zetten op "risicovolle" producties en zo hun rol van cultuurspreider ten volle op te nemen.

01/01/2010

Let op

JØRNEY helpt jullie

Heel wat belangrijke bepalingen zijn in de algemene voorwaarden opgenomen. Soms zijn ze niet bijgevoegd bij het contract. Raadpleeg dit LOCUS-document. Elk contract stelt uitdrukkelijk dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van het contract. Lees ze vooraleer je de handtekening "voor akkoord" plaatst.

Let it Ride - first version 2015